De stage campagne

school project

De opdracht

Tijdens de stageperiode ga je veel nieuwe dingen leren. Het is goed om bewust bezig zijn met je leerproces, daarom moet je leerdoelen formuleren, voortgangsrapportages en verslagen maken.

  • Beoordeling:
  • Klant: Grafisch Lyceum Utrecht
  • Producten: Design, Animation, Fotografie, Illustraties
  • Duur: 7 maanden
  • Deadline: 07 april 2020

DE CAMPAGNE

Wat wordt er van je verwacht: 3 leerdoelen na 3 weken, 2 voortgangsrapportages na 2,5 en na 5 maanden, 1 opzet stage-campagne, 1 stage-campagne op het einde van de stage. De stage campagne bestaat uit: een stage magazine waar de volgende onderwerpen in staan. • Hoe is de organisatie waar je werkt gestructureerd? Welke informatie- en communicatiestromen vinden er op welke manier plaats? Welke werkzaamheden vinden er plaats op het bedrijf? Beschrijf de werkzaamheden vanaf klantengesprek tot oplevering van het product. Bijvoorbeeld door een eigen project te beschrijven. Evalueer je leerdoelen en je voortgangsrapportage. Gebruik hiervoor de ABCD cyclus. Presenteer je stagebedrijf aan de hand van door jou gemaakte producten. Ook word er verwacht dat je een stage film/vlog maakt. Dit kan in verschillende vormen.

Stage film animatie

Image Gallery