MOBILE APPLICATION DESIGN

school project

De klant verwacht van mij een netwerkplatform app voor verzorgende mensen van mensen met een verstandelijke beperking. Door de vele leden is communicatie erg belangrijk. Vandaar dat KansPlus op zoek is naar een oplossing voor het tekort aan een dynamische communicatiemogelijkheid. Dit is echter ook om het afnemen van de leden tegen te gaan. Daarom is de doelgroep: externe belanghebbende, interne ledengroep, leden en cliëntenraden. Naast het feit dat de app voor gemak zou verzorgen voor de leden, is het ook voor Kansplus erg handig omdat ook zij makkelijker aan info kunnen komen en beter kunnen communiceren. De app zou de doelgroep een toekomstbestendig netwerk bieden. Dit wordt allemaal verwacht aangeleverd te worden binnen de gestelde tijd.

  • Beoordeling:
  • Klant: GLU (Grafisch Lyceum Utrecht)
  • Producten: Storyboard, App design, audio visueel, concepting.
  • Duur: Een half jaar elke vrijdag ochtend
  • Deadline: 1 februari 2019
  • [Onder het onderzoek kunt u de producten vinden die gemaakt zijn voor dit project]

Een app voor kansplus

Als eerste heb ik gekeken wat de meest voorkomende problemen zijn in deze sector door onderzoek te doen. Na dit onderzoek ben ik tot een algemene doelstelling: De algemene doelstelling is dat de app bijdraagt aan betere dynamischer en actievere communicatiemogelijkheden voor haar leden. Te denken valt dan aan doelgroep specifieke nieuwsbrief & informatie en pushberichten voor geïnteresseerden die geen lid zijn.

Kort opgesomd wil ik deze problemen aanpakken:
- Slechte communicatie, moeite met communicatie, shifts, te ingewikkelde sociale media. Er moet een functie komen waarin zowel cliënten en medewerkers makkelijk kunnen overleggen ook als zij eventueel afwezig zijn.
- Moeite met communicatie & te ingewikkelde sociale media: De app moet simpel zijn zodat het ook voor de cliënten gemakkelijk te gebruiken valt. Misschien met pictogrammen werken.
- Shifts: Herinnering/ check voor bepaalde dingen die moeten gebeuren zoals formulieren invullen etc.Met de shifts worden bepaalde dingen gemakkelijker vergeten vandaar dat daar een oplossing voor moet komen. Zelf zat ik te denken aan een soort dossier per cliënt waarin staat wat nog moet gebeuren. Alle medewerkers zien dit in een duidelijk overzicht in de app.

Het Idee

Het idee is dat er in de app een mogelijkheid is om een dossier te hebben voor de cliënten i.v.m. informatie van de cliënten om deze efficiënt te kunnen doornemen en delen. Door de nieuwe privacy redenen moet er wel een bevestigd account zijn waarin bewezen is dat deze medewerker daadwerkelijk daar werkt. Alleen bevestigde medewerkers kunnen dit inzien en eventuele recente ‘evenementen’ of gebeurtenissen hier zullen zij een melding van krijgen. Ook voor de niet medewerkers of vrijwilligers zijn er functies beschikbaar zoals processen en communicatiemiddelen. Vrijwilligers zullen een tijdelijk account hebben en deze zal gedeactiveerd worden zodra het contract van hun verloopt. Als zij enkel een dag meelopen zal deze dus ook verlopen. Vaak vinden de klanten het moeilijk henzelf duidelijk te maken vandaar wil ik een functie toevoegen aan het chat programma waarin zij pictogrammen en eventueel afbeeldingen kunnen gebruiken om hun zelf uit te drukken.

Hoofdgedachte: “Beeld & communicatie!”

Verdienmodellen

Kans plus is een vereniging en helaas zijn verenigingen steeds minder populair geworden. Deze verenigingen hebben echter wel de financiële steun nodig om projecten en andere dingen te kunnen realiseren. Deze app voorkomt verwarring door shift wisselingen en gebeurtenissen on-geordend door gegeven worden. Je laat je eigen personeel sneller en slimmer werken met een app die hun werkzaamheden ondersteunt. Beide onderdelen zorgen voor efficiëntie. Verder zou ik graag een donatie functie toevoegen. Hierin kunnen consumenten doneren aan KansPlus.

Trend- en vormgeving onderzoek

Wat ik in het marktonderzoek ontdekte was toch wel dat bijna alle apps in het pdf weinig en felle kleuren gebruiken. Dit is waarschijnlijk door de gevoelens die wij mensen bij kleuren hebben. Dit is voor de cliënten niet anders. De interface moet simpel en duidelijk zijn. Apps zijn makkelijk te gebruiken. Sommige apps vergemakkelijken ons leven door iets dat veel tijd kost snel voorbij te laten gaan. Vandaar dat er steeds meer verschijnen en deze veel worden gebruikt door inmiddels elke doelgroep. Door de afgelopen jaren is er veel veranderd en veel is simpeler/platter gemaakt. Ook zijn kleuren en lettertypes erg belangrijk voor de huisstijl van de app. Mensen besluiten al snel of een app hun aanspreekt of niet. Dit gebeurd al voordat zij het zelf doorhebben. De app moet makkelijk maar toch interessant te gebruiken zijn. Het moet de interesses wekken van de consument. Ik denk dat voor deze app het duidelijke design erg essentieel is voor de consumenten.

Doelgroep onderzoek

De netwerkplatform app voor Kansplus heeft verschillende doelgroepen. Dit maakt het lastig om op een doelgroep te focussen. Het product is praktischer voor het bedrijf KansPlus, omdat de app voor efficiëntie zorgt op de werkvloer. Dit is echter ook van belang voor de werknemers en vrijwilligers, waardoor zij beter werk kunnen leveren in een kortere tijd wat ook een goed effect op de cliënten zal geven. Het is voor elke doelgroep die gebruikt maakt van de app van belang om deze functies te hebben om beter te communiceren. Communicatie is een essentieel onderdeel van onze mensheid om misvattingen en misverstanden te voorkomen. De doelgroep bestaat uit vier groepen: de cliënten, ouders/verzorgers/ familie, vrijwilligers en medewerkers en KansPlus het bedrijf.

Video

Image Gallery